Предмет на дейност

Българската фирма "FAAC България" ЕАД е част от FAAС Group - Италия, един от световните лидери в областта на автоматизираните системи. "FAAC България" ЕАД разполага с център за развойна дейност в гр. Русе, производствена база в гр. Тутракан и търговски офиси в страната и чужбина.

Основни направления:

Проектиране, производство, инсталиране и поддържане на автоматизирани паркинг системи под марката Datapark, като част от бизнес направлението HUB Parking Technology на FAAС Group.

Основни пазари: САЩ, Австралия, Канада, Латинска Америка, Източна Европа.

Производство и търговия на автоматизирани системи, части и компоненти за тях, като част от бизнес направлението Access Automation на FAAС Group. В това число:

Производство и търговия на системи за контрол на достъпа и компоненти за тях под марката Magnetic Autocontrol като част от бизнес направлението Access Control на FAAС Group. В това число: