Общи условия

Общите условия за закупуване могат да се свалят от ТУК, файлът е в .pdf формат.

Етичният кодекс на FAAC Group (на български език) може да бъде свален от ТУК, файлът е в .pdf формат.

The Ethics Code of FAAC Group (in English) can be downloaded from HERE, the file is in .pdf format.