Политика за поверителност на www.faacgroup.com

Това приложение събира лични данни от своите потребители.

Собственик и контролер на данни

FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale, Via Calari, 10 40069 Zola Predosa – (BO) Italia.

DPO Data Protection Officer:
Andrea Lanzoni, presso FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale, Via Calari, 10 40069 Zola Predosa – (BO) Italia. Email: dpo@faacgroup.com

Имейл за контакт със собственика: privacy@faacgroup.com

Видове събирани данни

Между видовете данни, които събира това приложение, самостоятелно или чрез трети страни, са: телефонен номер; първо име; фамилия; ДДС номер; име на компанията; професия; адрес; номер на факс; държава; състояние; област; имейл адрес; пощенски код; данни за употреба; бисквитки.

Пълни подробности за всеки вид събирани лични данни се дават в съответните раздели на тази политика за поверителност или от специфични обяснителни текстове, представени преди събирането на данни.

Лични данни могат да се дават свободно от потребителя или, в случая с данните за използването, да се събират автоматично, когато се използва това приложение.

Освен ако не е посочено друго, всички данни, изисквани от това приложение, са задължителни, и ако не бъдат дадени, приложението няма как да извърши услугите си. В случаите, когато това приложение уточнява конкретно, че дадени данни не са задължителни, потребителите могат да не предоставят тези данни, без последствия за наличността или функционирането на услугата.

Потребителите, които не са сигурни кои лични данни са задължителни, могат да се свържат със собственика.

Всяко използване на бисквитки – или на други инструменти за проследяване – от това приложение или от собствениците на услугите на трети страни, използвани от това приложение, служи на целта да се осигури услугата, изисквана от потребителя, в допълнение към всички други цели, описани в настоящия документ и в политиката за бисквитките, ако има такава.

Потребителите са отговорни за всички лични данни за трети страни, получени, публикувани или споделени чрез това приложение и потвърждават, че имат съгласието на третата страна за представяне на данните на Собственика.

Режим и място на обработка на данните

Методи на обработка

Собственикът предприема съответните мерки за сигурност за предотвратяване на неоторизиран достъп, разкриване, модифициране или неоторизирано унищожаване на данните.
Обработката на данните се осъществява посредством използването на компютри и/или активирани ИТ инструменти, следвайки организационни процедури и режими, строго свързани с обозначените цели. Освен за собственика, в някои случаи данните може да бъдат достъпни за определени типове отговорни лица, участващи в оперирането на това приложение (администриране, продажби, маркетинг, право, системно администриране) или външни страни (като трети страни, свързани с техническо обслужване, разнасяне на поща, хостинг доставчици, ИТ компании, комуникационни агенции), назначени, ако е необходимо, да се занимават с обработката на данни от собственика. Актуалният списък с тези страни може да бъде изискан от собственика по всяко време.

Правна основа на обработката

Собственикът може да обработва лични данни, свързани с потребителите, при наличие на едно от следващите условия:

Във всеки случай собственикът ще помага с готовност за изясняване на специфичните правни основи на обработката на данни и в частност – дали доставянето на лични данни е установено със закон или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключване на договор.

Място

Данните се обработват в действащите офиси на собственика и на всяко друго място, където са разположени участващите в обработката страни.

В зависимост от местоположението на собственика, прехвърлянето на данни може да включва прехвърляне на данните на потребителя в друга, освен собствената му страна. За да научат повече за мястото на обработване на такива прехвърлени данни, потребителите могат да направят справка с раздела, съдържащ подробности за обработката на лични данни.

Потребителите са в правото си също така да се информират за правните основи на прехвърлянето на данни в страна извън Европейския съюз или във всяка международна организация, регулирана от международното публично право или създадена от две или повече страни, като ООН, и за мерките за сигурност, взети от собственика, за опазване на техните данни.

Ако има подобно прехвърляне на данни, потребителите могат да научат повече, като направят справка със съответните раздели на този документ или се допитат до собственика, използвайки информацията, дадена в раздела за осъществяване на контакт.

Време на съхраняване на данни

Личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които са били взети.

Следователно:

На собственика може да му бъде позволено да съхранява лични данни за по-дълъг период, когато потребителят е дал съгласието си за такава обработка, стига това съгласие да не е било оттеглено. Освен това собственикът може да бъде задължен да съхранява лични данни за по-дълъг период, когато това се налага заради изпълнението на законово задължение или нареждане от съответните органи.

След изтичане на периода за съхранение, личните данни ще бъдат изтрити. Следователно правото за достъп, правото на заличаване, правото на поправка и правото на преносимост на данни не могат да бъдат привеждани в сила след изтичане на периода на съхраняване на данни.

Цели на обработката

Данните, свързани с потребителя, се събират, за да се даде възможност на собственика да осигури своите услуги, както и със следните цели: Връзка с потребителя, показване на съдържание от външни платформи, взаимодействие с платформи за събиране на данни и други трети страни, оптимизиране и разпределение на трафика, хостинг и бекенд инфраструктура и анализ.

Потребителите могат да открият по-подробна информация за такива цели за обработка и за специфичните лични данни, използвани за всяка цел, в съответните раздели на този документ.

Подробна информация за обработката на лични данни

Лични данни се събират за следните цели и посредством следните услуги:

Услугите, съдържащи се в този раздел, позволяват на собственика да следи и анализира интернет трафика, и могат да се използват за проследяване поведението на потребителя.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics е уеб услуга за извършване на анализи, осигурена от Google Ireland Limited („Google“). Google използва събраните данни, за да следи и изследва използването на това приложение, да подготвя доклади за неговата дейност и да ги споделя с други услуги на Google.

Google може да използва събраните данни, за да анализира и персонализира рекламите от рекламната си мрежа.

Събирани лични данни: бисквитки и данни за използването.

Място на обработка: Ирландия – Декларация за поверителностОтказ. Участник в Щита за личните данни.

Контакт по телефона (това приложение)

Може да се свържем с потребителите, предоставили своя телефонен номер, с търговски или промоционални цели, свързани с настоящото приложение, както и за изпълнение на заявки за поддръжка.

Събирани лични данни: телефонен номер.

Формуляр за контакт (Това приложение)

Попълвайки формуляра за контакт със своите данни, потребителят упълномощава това приложение да използва тези данни, за да отговори на искания за информация, оферти или всякакъв друг вид заявки, както е посочено в хедъра на формуляра.

Събирани лични данни: адрес; име на компания; държава; имейл адрес; факс номер; име; фамилия; телефонен номер; професия; провинция; щат; ДДС номер; ZIP/пощенски код.

Този тип услуга ви позволява да преглеждате съдържанието, хоствано от външни платформи, директно от страниците на това приложение и да взаимодействате с тях.

Този тип услуга може все пак да събира данни за уеб трафик за страниците, където е инсталирана услугата, дори когато потребителите не я използват.

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts е услуга за визуализация на шрифт, предоставяна от Google LLC или от Google Ireland Limited, в зависимост от местоположението, от което се осъществява достъп до това приложение, което позволява на това приложение да включва подобно съдържание на своите страници.

Personal Data collected: Usage Data; various types of Data as specified in the privacy policy of the service.

Place of processing: US – Privacy Policy. Privacy Shield participant.

Vimeo video (Vimeo, LLC)

Vimeo е услуга за визуализация на видео съдържание, предоставяна от Vimeo, LLC, която позволява на това приложение да включва съдържание от този вид на своите страници.

Лични данни: бисквитки и данни за използването.

Място на обработка: САЩ – Декларация за поверителност.

YouTube video widget (Google Ireland Limited)

YouTube е услуга за визуализиране на видео съдържание, предоставяна от Google Ireland Limited, която позволява на това приложение да включва подобно съдържание на своите страници.

Лични данни: бисквитки и данни за използването.

Място на обработка: Ирландия – Декларация за поверителност. Участник в Щита за личните данни.

Този тип услуга има за цел да хоства данни и файлове, които дават възможност на това приложение да се стартира и разпространява, както и да предоставя готова инфраструктура за изпълнение на специфични функции или части от това приложение.

Някои услуги сред изброените по-долу, ако има такива, може да работят чрез географски разпределени сървъри, което затруднява определянето на действителното местоположение, където се съхраняват личните данни.

SiteGround Hosting (SG Hosting Inc.)

SiteGround Hosting е хостинг услуга, предоставяна от SG Hosting Inc.

Лични данни: бисквитки, данни за използването и различни видове данни, упоменати в декларацията за поверителност на услугата.

Място на обработка: Холандия – Декларация за поверителност.

Този вид услуга позволява на потребителите да взаимодействат с платформи за събиране на данни или други услуги директно от страниците на това приложение с цел запазване и повторно използване на данни.

Ако една от тези услуги е инсталирана, тя може да събира данни за сърфиране и използване на страниците, където е инсталирана, дори ако потребителите не използват активно услугата.

Wufoo Widget (Wufoo Inc.)

Инструментът Wufoo е услуга за взаимодействие с платформата за събиране на данни на Wufoo предоставена от SurveyMonkey Inc., SurveyMonkey Brasil Internet Ltda. или от SurveyMonkey Europe UC, в зависимост от местоположението, от което е достъпно това Приложение.

Лични данни: бисквитки и данни за използването.

Място на обработка: САЩ – Декларация за поверителност.

Този тип услуга позволява на това приложение да разпространява съдържанието си, използвайки сървъри, разположени в различни страни, и да оптимизира своята ефективност.

Кои лични данни се обработват, зависи от характеристиките и начина, по който се осъществяват тези услуги. Тяхната функция е да филтрират комуникациите между това приложение и браузъра на потребителя.

Като се има предвид широкото разпространение на тази система, е трудно да се определят локациите, към които се прехвърля съдържанието, което може да съдържа лична информация за потребителя.

Cloudflare (Cloudflare)

Cloudflare услуга за оптимизация и разпространение на трафика, предоставяна от Cloudflare Inc.
Начинът, по който Cloudflare е интегриран, означава, че той филтрира целия трафик през това Приложение, т.е. комуникацията между това приложение и браузъра на потребителя, като същевременно позволява да се събират аналитични данни от това приложение.

Лични данни: бисквитки и различни видове данни, упоменати в декларацията за поверителност на услугата.

Място на обработка: САЩ – Декларация за поверителност.

Права на потребителите

Потребителите могат да упражняват определени права във връзка със свои данни, обработени от собственика.

В частност, потребителите имат правото да правят следното:

Подробности във връзка с правото за противопоставяне срещу обработката на лични данни

Когато лични данни се обработват в обществен интерес, в изпълнение на официално предоставени на собственика правомощия или за целите на легитимни интереси, преследвани от собственика, потребителите могат да се противопоставят срещу тази обработка, като се основават на конкретната си ситуация, за да обосноват противопоставянето

Потребителите обаче трябва да знаят, че ако личните им данни се обработват за целите на директния маркетинг, могат да се противопоставят срещу тази обработка по всяко време без да се обосновават. За да разберат дали собственикът обработва лични данни за целите на директния маркетинг, потребителите могат да направят справка със съответните раздели на този документ.

Как се упражняват тези права

Всяко искане за упражняване правата на потребителя може да бъде отправяно към собственика посредством информацията за осъществяване на контакт с него, дадена в този документ. Отправянето на тези молби е безплатно и собственикът ще се заеме с тях при първа възможност в срок до един месец.

Политика на бисквитките

Това приложение използва бисквитки. За да научите повече и за подробна информация за бисквитките, потребителят може да се консултира с Политиката на бисквитките.

Допълнителна информация за събиране и обработка на лични данни

Правни действия

Личните данни на потребителя могат да бъдат използвани от собственика за правни цели в съда или в етапите, водещи до евентуални правни действия поради неправилното използване на това приложение или свързаните с него услуги.

Потребителят декларира, че е наясно, че е възможно собственикът да трябва да разкрие лични данни при поискване от страна на публичните власти.

Допълнителна информация за личните данни на потребители

Освен информацията, съдържаща се в тази политика за поверителност, това приложение може да даде на потребителя допълнителна и контекстуална информация относно определени услуги или събирането и обработката на лични данни при поискване.

Системни регистрационни файлове и поддръжка

За оперативни цели и във връзка с поддръжката, това приложение и всякакви услуги на трета страна могат да събират файлове, които записват взаимодействия с това приложение (системни регистрационни файлове) и използват други лични данни (като IP адрес) за тази цел.

Информация, която не се съдържа в тази политика за поверителност

Повече подробности във връзка със събирането или обработката на лични данни може да бъдат поискани от собственика по всяко време. Моля вижте информацията за осъществяване на контакт с него в началото на този документ.

Как се действа при функцията „Do Not Track“

Това приложение не поддържа функцията „Do Not Track“.
За да разберете дали третите страни, които сайтът използва, предлагат функцията „Do Not Track“, моля прочетете тяхната политика за поверителност.

Промени в тази политика за поверителност

Собственикът си запазва правото да прави промени в тази политика за поверителност по всяко време, уведомявайки потребителите си на тази страница и евентуално – в това приложение и/или – доколкото е осъществимо от техническа и от правна гледна точка – изпращайки съобщение на потребителите чрез всички средства за контакт, за които има информация. Препоръчително е тази страница да се преглежда често и да се обръща внимание на датата на последната промяна, дадена най-долу.

Ако промените засягат дейности, свързани с обработката на лични данни въз основа на съгласието на потребителя, собственикът трябва да получи ново съгласие от потребителя, където е необходимо.

Дефиниции и правни справки

Лични данни (или данни)

Всяка информация, която директно, индиректно или във връзка с друга информация – включително личен идентификационен номер – позволява да бъде идентифицирано или разпознато физическо лице.

Данни за използването

Информация, събирана автоматично чрез това приложение (или услуги на трета страна, използвани в това приложение), която може да включва: IP адресите или имената на домейните на компютрите, използвани от потребителя, използващ това приложение, URI адресите (универсален идентификатор на ресурси), времето на заявката, метода, използван за отправяне на заявката/запитването към сървъра, големината на файла, получен в отговор, цифровия код, обозначаващ статуса на отговора на сървъра (успешен изход, грешка и т. н.), страната на произход, характеристиките на браузъра и оперативната система, използвана от потребителя, различните времеви детайли на всяко посещение (напр. времето, прекарано на всяка страница в приложението) и детайли за пътя, следван вътре в приложението, със специална справка за последователността на посетените страници, и други параметри за оперативната система на устройството и/или ИТ среда на потребителя.

Потребител

Индивидът, използващ това приложение, който, освен ако не се упоменава изрично друго, съвпада със субекта на данните.

Субект на данните

Физическото лице, за когото се отнасят личните данни.

Администратор (или супервайзър) на данните

Физическото или юридическото лице, публична власт, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на контролера, както е описано в тази политика за поверителност.

Контролер на данни (или собственик)

Физическото или юридическото лице, публична власт, агенция или друг орган, което, самостоятелно или съвместно с други, определя целите и средствата за обработването на лични данни, включително мерките за сигурност във връзка с дейността и използването на това приложение. Контролерът на данни, освен ако не е посочено друго, е собственикът на това приложение.

Това приложение

Средствата, посредством които се събират и обработват личните данни на потребителя.

Услуга

Услугата, предоставяна от това приложение, както е описана в съответната част на условията (ако са налични), и на този сайт/приложение.

Европейски съюз (или ЕС)

Освен ако не е посочено друго, всички препратки, направени в този документ към Европейския съюз, включват всички настоящи държави-членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Бисквитки

Малки файлове с данни, съхранявани в устройството на потребителя.

Правна информация

Този текст за политиката за поверителност е подготвен въз основа на множество законови разпоредби, включително член 13/14 от Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR).

Представената тук политика за поверителност се отнася само за това приложение, освен ако не е посочено друго в самия този документ.

Последна актуализация: 15 октомври, 2019

iubenda хоства това съдържание и събира само личните данни, строго необходими за предоставянето му.